wencas.cz wencaS-web

wencas.cz
Title: wencaS-web
Keywords: pgcedit, PgcEdit, vobblanker, VobBlanker,DVD, dvd, Xtreamer, xtreamer, Xtreamer Pro, xtreamer pro, xLive, xlive, instaler, updater
Description: wencaS-web
wencas.cz is ranked 13784094 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $8,744. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. wencas.cz has 43% seo score.

wencas.cz Information

Website / Domain: wencas.cz
Website IP Address: 46.28.105.13
Domain DNS Server: ns.wedos.net,ns.wedos.com,ns.wedos.eu,ns.wedos.cz

wencas.cz Rank

Alexa Rank: 13784094
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

wencas.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $8,744
Daily Revenue: $23
Monthly Revenue $718
Yearly Revenue: $8,744
Daily Unique Visitors 2,204
Monthly Unique Visitors: 66,120
Yearly Unique Visitors: 804,460

wencas.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Mon, 01 Aug 2016 17:47:05 GMT
Server Apache

wencas.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
pgcedit 5 0.32%
PgcEdit 5 0.32%
vobblanker 3 0.28%
VobBlanker 3 0.28%
DVD 17 0.47%
dvd 17 0.47%
Xtreamer 5 0.37%
xtreamer 5 0.37%
Xtreamer Pro 4 0.44%
xtreamer pro 4 0.44%
xLive 5 0.23%
xlive 5 0.23%
instaler 0 0.00%
updater 0 0.00%

wencas.cz Traffic Sources Chart

wencas.cz Similar Website

Domain Site Title

wencas.cz Alexa Rank History Chart

wencas.cz aleax

wencas.cz Html To Plain Text

wencaS-web Home xListPlay ?e?tiny Maps Google search Kontakt Menu Xtreamer Návody a ?lánky o DVD PgcEdit VobBlanker Chapter Commands LoaderDVDRebuilder DVD Shrink FAQ Downloads Video návody Seznam videí PgcEdit videa VobBlanker videa ImgBurn videa DVDSubEdit videa DVD nástroje PgcEdit VobBlanker DVDSubEdit FixVTS MenuShrink ImgBurn DVD Decrypter PgcDemux MuxMan DVD Shrink download DVD Shrink home P?ítomni Právě p?ipojeni - host?: 47 Náv?těvy 70540 z (187695) CZ 17090 z (187695) SK 10032 z (187695) US 9760 z (187695) UA 8189 z (187695) RU 8005 z (187695) DE 5931 z (187695) PL 2434 z (187695) FR 2161 z (187695) NL 1462 z (187695) TR187695 náv?těv z 160 stát? Vnu?ka po Anně rozené Kühlbergrové hledá p?íbuzné Jaroslava Kühlbergra zesnulého 7. 4. 1982. Jakékoliv informace zasílejte pomocí kontaktního formulá?e zde. Opraveny a modifikovany Jukebox ThumbGen Sobota, 20 Prosinec 2014 18:04 | Napsal u?ivatel wencaS | | Opravil jsem si v Jukebox ThumbGenu hodně bug?, opravdu hodně, dělal jsem na tom hlavně pro svoji pot?ebu, a ?e jich bylo opravdu hodně. Hlavně mi ale ?tvalo, ?e spousta prvk? se prostě neve?la na obrazovku. P?es HDMI to bylo o dost lep?í, ale já si Prodiga vozím na chalupu a p?es cinch (tam mi CRT 72 sta?í) to byla katastrofa. Nejd?ív jsem si jen upravil pozice prvk?, ale to bylo takovy naprd polovi?até ?e?ení, které vyhovovalo bu? doma, a nebo na chalupě. Mám rozdělanou featuru na nastavení velikosti obrazovky pro xListPlay (tam to snad někdy taky dodělám), tak jsem vzal základ a několik měsíc? (asi od května 2014) po volnych chvilkách (a těch fakt nebylo moc) na tom dělal. Vysledek mého sna?ení posu?te z videa. Je v něm vidět jak lze nastavit velikost viditelné oblasti. Po instalaci a prvním spu?tění se nabídne ihned sama mo?nost nastavit velikost zobrazované ?ásti, později ji lze kdykoli vyvolat tla?ítkem 7 na DO. 1 2 3 4 5 ( 5 Hlas? ) Cely ?lánek... Aktualizováno (Sobota, 20 Prosinec 2014 18:28) Crosman Vigilante CO2 a redukce pro ?eské sifonky Pátek, 07 Listopad 2014 21:37 | Napsal u?ivatel wencaS | | | Po?ídil jsem si, jak jinak ne? pro zábavu, revolver na CO2 Crosman Vigilante. Jako u? u v?eho, co si rozhodnu koupit, jsem hodně ?asu věnoval ?tení recenzí a sledování jutube videí. P?i vyběru jsem měl hned na za?átku jasno v tom, ?e si koupím revolver. ?ím? se mi vyběr celkem zjednodu?il, proto?e jejich vyběr není tak rozsáhly jako v p?ípadě pistole. Tak?e, nechtěl jsem ani pu?ku, ani pistoli. Prostě se mi líbí revolver. Nechtěl jsem ani nic na jednotlivy rány a znovu muset nabíjet, dob?e si vzpomínám kolik jsem toho v ?ivotě nast?ílel lámací vzduchovkou. A ani jsem nechtěl pumpovat, proto pohon CO2. Je mi jasné, ?e za něco po?ádného si ?lověk musí p?iplatit, jako ostatně u v?eho. Vzhledem k tomu, ?e to měla byt má první po?ízená krátká vzduchovka, tak by se klidně mohlo stát, ?e zbyte?ně velká investice by nakonec stejně le?ela někde v ?uplíku. Na druhou stranu, i kdy? nehodlám st?ílet závodně, tak ?lověka p?eci jen potě?í trefa do ?erného. Tyto CO2 krátké zbraně, které jsou ur?ené pouze pro ocelové BB broky mívají hladkou hlaveň bez vyvrtu, ?ádné drá?kování, vyrobenou vět?inou z mosazi. Co s ní ?asem doká?í udělat ocelové broky si netroufám odhanout, asi to nic hezkého nebude. A proto jsem se soust?edil na ocelovou hlaveň s vyvrtem a tedy mo?ností pou?ití diabolek. 1 2 3 4 5 ( 24 Hlas? ) Cely ?lánek... Aktualizováno (St?eda, 03 Prosinec 2014 17:50) xListPlayMyListCreator ?tvrtek, 30 Leden 2014 16:57 | Napsal u?ivatel wencaS | | Vzhledem k tomu, ?e mnoho interpret?, pro mně z neznámého, d?vodu nemají sv?j YT channel a tím pádem je jejich p?ehrávání v xListPlay nemo?né, a nebo jen pro hodně zku?ené u?ivatele, schopné si vytvo?it vlastní playlist (*.plist ), co? je dost pracné, jsem dostal nápad napsat xListPlayMyListCreator v1.0 beta8 2014-01-19 403.32 KB (2850x), ktery to tak tro?ku, vlastně hodně zautomatizuje. Cely ?lánek... Aktualizováno (útery, 02 Prosinec 2014 20:26) Instalace xLiveCZ do Prodigy/SW3 bez Apploaderu Neděle, 23 Prosinec 2012 18:13 | Napsal u?ivatel wencaS | | Jak nainstalovat, nebo doplnit do hlavní nabídky xLiveCZ a p?i tom se obejít bez Apploaderu. Návod a pou?ití je pro verze FW 4.2.3 - 4.2.7!!! Pokud by někdo chtěl návod vyu?ít na star?ím FW, konkrétně 4.0, pak sta?í upavit ve t?etí sadě jméno souboru apps.xml.txt na apps_4.0.xml.txt xLiveCZ bude v hlavním menu v nabídce App → Community. P?ipojte se k Prodigy pomocí telnet. Ve Vistách a vy??ích je nutné si ho doinstalovat: Telnet nej?astěj?í dotazy Spustíte telnet a do ?erného okna napí?ete p?íkaz ve tvaru malé o mezera IP (samoz?ejmě musíte změnit IP na va?í aktuální, kterou vypisuje Prodigy vpravo naho?e) a odentrujete. Nap?.: o 192.168.1.101 Vysko?í: Prodigy login: Napí?ete root a odentrujete. Nyní za?nete zadávat p?íkazy. Kdo ji? pou?ívá xLiveCZ p?es apploadder tak vynechá první sadu p?íkaz?, ta je pro sta?ení a instalaci startovacího balí?ku xLiveCZ od killerman27 (díky za tvoji práci). 1 2 3 4 5 ( 57 Hlas? ) Cely ?lánek... Aktualizováno (Sobota, 01 B?ezen 2014 10:03) Absence útery, 18 ?íjen 2011 22:49 | Napsal u?ivatel wencaS | | P?es léto jsem tu dlouho nebyl. Po?ídili jsme si chalupu a zatím tam jsme bez p?ipojení na internet. Balzám na du?i, doporu?uju v?em internetovou abstinenci vyzkou?et na pár měsíc?. Ov?em emaily po návratu jsou p?eplněné. Nejd?ív jsem si myslel ?e odpovím v?em. Jen?e na chalupě je stále co dělat, za jakéhokoli po?así a nyní je té po?ty zase víc. A mně je u? jasné ?e tu po?tu vy?e?í snad u? jen delete. Tak?e pokud jsem někomu na email neodpověděl, berte toto jako vysvětlení a omluvu. P?í?tí rok by to s p?ipojením mohlo byt lep?í a snad se něco poda?í zajistit, ale na chalupě je stále co dělat, tak?e toho ?asu moc nezbyde. DVD pro líné diváky Pátek, 10 Prosinec 2010 19:50 | Napsal u?ivatel wencaS | | Z útr?ku novin, není mi známo z jakych, dostal se mi do ruky skute?ně vytr?eny. Líbil se mi, prostě ho tu ocitovat musím. "Kdy? jsem p?ed lety ?etl o jakychsi digitálních víceú?elovych discích, slibovaly ?lánky úplně novy rozměr zábavy, mo?nost sledovat scénu z jiného úhlu... Pak jsem to viděl i na vlastní o?i. Zázrak se nekonal. Sem tam se vypravněj?í edice urodila, ale ?asem se z p?evratného vynálezu stala jen normální média. Za ty opi?árny kolem byl ochotny p?iplatit jen málokdo. Producent?m se nevyplatilo do extra vybavy investovat, re?isé?i ?ádné alternativní záběry ukazovat vlastně ani nechtěli a lidi stejně zajímal hlavně ten film. Jsem zvědav, jak ?as, plány producent? a líní diváci prove?í 3D technologie na doma. Kolik lidí asi bude ochotnych si p?iplatit za tuhle opi?árnu? Aktualizováno (Neděle, 12 Prosinec 2010 10:03) MYTY A FAKTA o e-kou?ení St?eda, 18 Prosinec 2013 14:46 | Napsal u?ivatel wencaS | | MYTY versus FAKTA o náplních do e-cigaret a e-kou?ení V poslední době se v médiích objevují stále ?astěji negativní a l?ivé informace o náplních do e-cigaret (e-liquidech) a e-kou?ení obecně. Zejména slycháváme tvrzení ve smyslu: ... prodej náplní v ?R není nikym regulován a kontrolován... ... nikdo neví, co náplně obsahují... ... náplně mohou obsahovat zdraví ?kodlivé látky... ... nikdo neví, co obsahuje kou? z e-cigaret a co tedy e-ku?ák vdechuje... ... e-kou?ení je stejně ?kodlivé jako kou?ení klasické cigarety... V?echna tato tvrzení jsou nepravdivá, jejich cílem je o?ernit e-kou?ení jako takové a není tě?ké odhadnout, kdo za takovou kampaní stojí. Bohu?el peníze jsou v?dy a? na prvním místě a tabákové koncerny p?ichází s ka?dou "vykou?enou" e-cigaretou o nemalé prost?edky. E-kou?ení je toti? celosvětově na vzestupu, naproti tomu spot?eba papírovych cigaret klesá. Tabáková lobby je mohutná a je s politováním, ?e média tyto nepodlo?ené desinformace a nepravdy slepě p?ebírají a uvádějí nás v omyl bez snahy si celou problematiku ově?it a zjistit, jak se věci doopravdy mají. Bohu?el pot?eba zve?ejnit "senza?ní" zprávu stále p?evládá nad snahou p?inést nám pravdivé a objektivní informace. A JAK JE TO TEDY DOOPRAVDY? Cely ?lánek... Aktualizováno (Pondělí, 24 Listopad 2014 18:40) Aktualizace FW USB flashkou nad 2 GB útery, 06 B?ezen 2012 07:27 | Napsal u?ivatel wencaS | | Dostal jsem se do situace, kdy jsem neměl po ruce vhodnou USB flashku pro nahrání nového firmware do Xtreamer Prodigy Black. P?vodně jsem na aktualizaci firmware v Xtreamer Pro spolehlivě pou?íval flashku 500 MB, jen?e FW pro Xtreamer Prodigy má p?es 600 MB. K dispozici jsem měl flashku 4 GB a 16 GB. Samoz?ejmě ani jednu Xtreamer Prodigy s nakopírovanym FW nechtěl akceptovat. Dal?í moje , spí?e zoufalé pokusy, bylo pou?ití SD pamě?ové karty. Nebral ji ani v ?elním slotu, ani v USB ?te?ce karet. Bohu?el pro mně to bylo zrovna v sobotu a tudí? koupě flashky se omezila na nákupní centra. Dal?í sm?la dne?ní doby je praktická nemo?nost sehnat flashku do 2 GB. V?ude na krámech (o víkendu) měli nejmen?í 4 GB. 1 2 3 4 5 ( 14 Hlas? ) Cely ?lánek... Aktualizováno (St?eda, 07 B?ezen 2012 01:03) O DVD Neděle, 12 Prosinec 2010 10:13 | Napsal u?ivatel wencaS | | Chtěl bych stránky trochu o?ivit a proto nová sekce Návody a ?lánky o DVD, kde se budu sna?it pr?bě?ně zve?ejňovat nějaké své sku?enosti s editací DVD. Doufám, ?e tenhle záměr pom??e některym lidem s editací DVD a některé zbaví strachu se do toho pou?tět. Budu mít snahu to popsat laicky, bez zbyte?ného zatě?ování normama a omezeníma formátu DVD-Video. Snad díky nástupu HD formát? to nebude s k?í?kem po funuse a aspoň někomu to pom??e. Pro? se DVD mezi kapitolama zasekne Neděle, 12 Prosinec 2010 13:32 | Napsal u?ivatel wencaS | | P?ehrávaná buňka se chová tak jak má nastaveno. Pokud se p?ehrávání p?i p?echodu kapitol seká (a nepom??e vy?istit laser), pak to m??e byt nastavením Cell Type Flags. Krátkodobé zaseknutí obrazu se tyká i p?echodu vrstev u dvouvrstvych DVD (layer break). Základní nastavení má své zákonistosti, kde a kdy co a jak lze nastavit. (kua u? te? cítím ?e to bude dlouhy a nikdo si to nepre?te celé a kdy? u? do?te a? do konce, tak to stejně nepochopí).PgcEdit Cell Type Flags umo?ňuje nastavovat po dvojkliku na PGC s titulem, je mo?né to samoz?ejmě nastavovat i pro menu, ale raději do menu nezasahujte, pokud tedy nevíte co děláte! Cely ?lánek... Aktualizováno (Neděle, 12 Prosinec 2010 14:53) Více ?lánk?... Aktualizace ?eské verze PgcEditu Konec >> Strana 1 z 2 Disk.WEDOS.com Translate Hledat Provizni plocha WEBHOSTING - DOMéNY - SERVERY - WEDOS.cz Statistika google maps Vhledávací modul byl vytvo?en celkem 491 x z 25 stát?: 334 z (491) CZ 34 z (491) SK 28 z (491) DE 14 z (491) US 14 z (491) 9 z (491) BE 6 z (491) PL 5 z (491) GB 5 z (491) BR 4 z (491) MY Odkazy E-uspora Vydaje: 20219,- Cigarety by stáli: 290500.2 To je: 3833.22 krabi?ek úspora za cigarety: 286776.2 ?istá úspora: 270281.2 Spot?ebováno liquidu: 7895ml Denní spot?eba: 6.18ml Denní cena: 2.91 (pouze za liquid) Copyright ? 2007 - 2016 by wencaS Na?tení stránky trvalo 0.09643 sekund.

wencas.cz Whois

Domain Name: WENCAS.CZ